Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dzisiaj jest: 24 07 2017 r.


DLA AUTORÓW

Od początku semestru letniego 2014/2015 Wydawnictwo UEP będzie uprawnione do wystawiania autorom  wyłącznie zaświadczeń potwierdzających fakt skierowania danej pracy do recenzji. Nie będą już wydawane zaświadczenia informujące jedynie o złożeniu maszynopisu pracy w Wydawnictwie. Regulacja ta dotyczy także prac planowanych do postępowania habilitacyjnego.

 

Daty posiedzeń Komitetu Redakcyjnego:

  • 30 maja
  • 27 czerwca

Uwaga:  Prace, które mają być przedmiotem obrad Komitetu Redakcyjnego należy składać                      w Wydawnictwie wraz z wymaganą dokumentacją w nieprzekraczalnym terminie do środy do godziny 13 przed wtorkiem poprzedzającym posiedzenie.

 

 

Zasady wydawania prac przez Wydawnictwo UEP

Dokumenty - wnioski wydawnicze z załącznikami, oświadczenia, formularze

Obliczanie objętości prac

Wskazówki dla autorów

Zarządzenia regulujące zasady wydawania prac i przysługujących wynagrodzeń dla autorów

 

 

Dokumenty:  wnioski wydawnicze z załącznikami, oświadczenia, formularze:

 

 

Wskazówki dla autorów:
 

 

 

 

Zarządzenia regulujące zasady wydawania prac i przysługujących wynagrodzeń dla autorów:

 

Zarządzenie nr 6/2017 Rektora z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie stawek honorariów wydawniczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie: pokrycia kosztów wydania prac awansowych i innych prac ukazujących się w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zarządzenie nr 39/2011 Rektora  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2011 roku  w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia przypisów bibiliograficznych i bibliografii załącznikowej

Załącznik do Zarządzenia nr 39/2011

 

Ostatnia aktualizacja 15.05.2017 r.


Bornholm Modos.pl