Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dzisiaj jest: 21 11 2017 r.


O WYDAWNICTWIE

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU istnieje od 1956 roku.

  Wydajemy książki naukowe i dydaktyczne   z zakresu szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej.W ofercie Wydawnictwa znajdują się publikacje prezentujące zagadnienia: teorii i organizacji zarządzania, handlu i usług, marketingu, ekonomiki produkcji, ekonomiki konsumpcji, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, polityki gospodarczej i planowania rozwoju, handlu międzynarodowego, logistyki i transportu, prawa gospodarczego, gospodarki przestrzennej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii matematycznej, matematyki, ekonometrii, demografii, statystyki, polityki społecznej, jak również pozycje z zakresu nauk społecznych: filozofii, psychologii i socjologii

   Pod egidą Wydawnictwa ukazują się dwa czasopisma uczelniane: kwartalnik Economics and Business Review oraz miesięcznik Studia Oeconomica Posnaniensia (które stanowią odpowiednio kontynuację anglojęzycznego czasopisma Poznań University of Economics Review i Zeszytów Naukowych).

    Uczelnia stwarza  możliwość publikowania krótkich opracowań również najmłodszym adeptom nauki. Obok monograficznej serii Studia Doktorantów redagowana jest również seria Debiuty Ekonomiczne, w której zamieszczane są  teksty autorstwa członków studenckich kół naukowych.

  Pełna oferta wydawnicza znajduje się na stronie  www.wydawnictwo-ue.pl oraz na stronie Księgarni PWN  www.poznan.ksiegarnienaukowe.pl, która prowadzi sprzedaż naszych publikacji zarówno internetowo, jak i w swej siedzibie na ul. Powstańców Wielkopolskich 16.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedaż książek   www.ksiegarnienaukowe.pl

Księgarnia PWN

ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (Collegium Altum, I piętro)

61-895 Poznań, tel. 61 854 31 48

ksiegarnia.poznan@pwn.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skład osobowy Komitetu Redakcyjnego:

Przewodnicząca:

dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

Komitet Redakcyjny:

prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP
dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP
prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. nadzw. UEP
prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. zw. UEP – sekretarz
dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP
prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP.

Skład osobowy Wydawnictwa UEP :

Redaktor Naczelny

  • prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. zw. UEP p. 109, tel. 61 854 31 53
     

Sekretarz Wydawnictwa

Sekretariat

  • mgr Anita Krzyżańska-Robak, p.109, tel. 61 854 31 54 (55),

          anita.krzyzanska-robak@ue.poznan.pl , wydawnictwo@ue.poznan.pl

Starsi redaktorzy

Starszy referent administracyjny ds. marketingu

Magazyn

 Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15

Bornholm Modos.pl